Produkter

 

  

Säkra och bra kvalitetsprodukter

 

VB Tak samarbetar med ledande leverantörer inom branschen för att kunna tillgodose kundens olika önskemål samtidigt som vi arbetar med säkra och bra kvalitetsprodukter. 

 

Vi har ett nära samarbete med EurotemaMilletech och Ventisol.

Här  kan ni läsa lite om några av de olika produkterna. För mer information besök leverantörernas hemsidor.

Temaflex SBS5500
 

SBS tätskikt är en vattenisolerande asfaltmatta som är tillverkad av polymerbitumen och modifierad med SBS-elastomerer. Den är uppbyggd på en stomme av rotbeständig non-wowen, spunbond polyester. Den har en mycket hög motståndskraft mot mekanisk påverkan avseende såväl perforationstålighet och rivhållfasthet.

 

Användning: SBS Tätskikt är långlivat och har utmärkt elasticitet även vid låga temperaturer. Den kan användas vid både 1-lags och 2-lagstäckningar på såväl isolerade som oisolerade underlag. SBS Tätskikt kan monteras på en rad olika underlag låglutande tak, betong och lättbetong, prefabricerade takkassetter, isolerade metalldäck och råspont.


Kvalité: Tillverkningen och användningen av SBS tätskiktsmembran sker i enlighet med ISO 9001.1-lagstäckning av yttertak vid såväl nyproduktion som renovering. Godkännandebevis utfärdat av SITAC för applicering på brännbara och obrännbara underlag. (Godkännandebevis nr. 0218/06)

 


 

 


 

 

 

Bauder takdukar
 

Produktbeskrivning: Bauder Thermofol takduksystem erbjuder ett komplett utbud av PVC-P baserade tätskikt för ekonomiska, enkla och lätta systemlösningar. Utmärkande egenskaper är t.ex mycket god väder, UV– och åldringsbeständighet.

 

Materialet har dessutom bra motstånd mot mekanisk åverkan, utmärkt köldflexibilitet ochär brandsäker enl. ENV 1187/2 (NT Fire 006) och uppfyller kraven för taktäckning klas Broof (T2) (klass T). De olika materialen och tillhörande komponenter monteras snabbt och enkelt och är idealiskt vid såväl nyproduktion som vid renovering.  

 

Brandventilatorer/Ljuskupoler
 

Vi använder oss av produkter från Ventisol Brandventilatorer AB som har ett komplett utbud av brandventilation och ljus för tak och fasader såsom:

 

  • Brandventilatorer
  • Rökgasluckor
  • Rökluckor
  • Uppstigningsluckor
  • Takljuskupoler
  • Taklanterniner
  • Fasadventilatorer