Sedumtak

 


  

Världsledande system för gröna tak

 

Efterfrågan och intresset kring sedumtak har ökat dramatiskt de senaste åren. I samarbete med världens största producent av sedumsystem, Sempergreen, erbjuder vi kompletta system för gröna tak. Sedummattorna odlas i Holland med sedumtyper som är anpassade för nordiskt klimat.

 

Varför Sempergreen?

 

Ett sedumtak från Sempergreen har garanterat en sedumtäckning vid leverans om minst 95% vilket redan på läggningsdagen ger de egenskaper, estetik och funktioner man kan förvänta sig av ett sedumtak. Inga skarvar som skall fyllas med substrat och ingen efterplantering är nödvändig. Sedummattan är dessutom helt fri från mossa, vilket särskiljer produkten från många andra leverantörer.

 

Snabba leveranser – året runt!

 

Det holländska klimatet är idealiskt för odling i allmänhet och för sedum är det inget undantag. Sempergreen levererar året runt med max 10 dagars leveranstid!

 

Minimalt med underhåll

 

En sedummatta från Sempergreen kräver minimalt med underhåll. Sedummattornas extrema täthet i vegetationen minskar väsentligt risken för etablering av oönskade arter såsom ogräs, björk och sly. Ett tätt rotsystem eliminerar även risken för erosion.

 


 

 


 

 


 

Stort utbud av system

 

Vi erbjuder ett stort antal system för att snabbt, enkelt och säkert anlägga gröna tak på allt från små- hus till större hyres-, industri-, eller affärsfastigheter. Förutom traditionella sedummattor erbjuder vi kombinationslösningar såsom sedum/ört/gräs, sedum/ört och vildängsmattor. Sedumtakets uppbyggnad beror helt på faktorer i projekten såsom önskad funktion, estetik och takets konstruktion.

 

Fördelar med sedumtak

 

Mycket information har publicerats betr. fördelarna med gröna tak. Gröna tak minskar bland annat värmestrålningen, renar luften från koldioxid och luftföroreningar, reducerar påfrestningen på dagvattensystemet och sparar energi. Vad är sant och hur fungerar det egentligen? Kan du läsa mer om på Eurotemagreen´s hemsida.


- Ekonomiska fördelar

- Miljömässiga fördelar

- Praktiska fördelar