Tätskiktsarbeten med takgaranti

När du ska lägga nytt tätskikt på ditt tak är det viktigt att du väljer rätt takentreprenör. Att göra tätskiktsarbeten är ett precisionsarbete som ställer stora krav på material, erfarenhet och framför allt ett gediget yrkeskunnande. Taket ska skydda mot alla tänkbara väder i många år.

Det gör att valet av material blir mycket viktigt. Vi använder oss endast av, Statens Provningsanstalt, typgodkänt material. Vilket ger högsta klassificering av tätskikt. Alla våra arbeten utförs av utbildad personal. Garantin täcker materialfel, felaktigt utfört arbete och följdskador.

15 års Produktgaranti!

För samtliga av våra takprodukter utfärdas en 15-årig produktgaranti. Utöver denna garanti innehar samtliga entreprenörer 5+5+5 års entreprenad-försäkring som ersätter material, arbetet och följdskador.

Försäkringen gäller i 15 år oavsett om entreprenören går i konkurs och/eller likviderar företaget.