Takprodukter

Säkra och bra kvalitetsprodukter

VB Tak samarbetar med ledande leverantörer inom branschen för att kunna tillgodose kundens olika önskemål samtidigt som vi arbetar med säkra och bra kvalitetsprodukter.

Vi har ett nära samarbete med EurotemaMilletech och Ventisol.

Här  kan ni läsa lite om några av de olika produkterna. För mer information besök leverantörernas hemsidor.

Temaflex SBS5500

SBS tätskikt är en vattenisolerande asfaltmatta som är tillverkad av polymerbitumen och modifierad med SBS-elastomerer. Den är uppbyggd på en stomme av rotbeständig non-wowen, spunbond polyester. Den har en mycket hög motståndskraft mot mekanisk påverkan avseende såväl perforationstålighet och rivhållfasthet.

Användning: SBS Tätskikt är långlivat och har utmärkt elasticitet även vid låga temperaturer. Den kan användas vid både 1-lags och 2-lagstäckningar på såväl isolerade som oisolerade underlag. SBS Tätskikt kan monteras på en rad olika underlag låglutande tak, betong och lättbetong, prefabricerade takkassetter, isolerade metalldäck och råspont.

Kvalité: Tillverkningen och användningen av SBS tätskiktsmembran sker i enlighet med ISO 9001.1-lagstäckning av yttertak vid såväl nyproduktion som renovering. Godkännandebevis utfärdat av SITAC för applicering på brännbara och obrännbara underlag. (Godkännandebevis nr. 0218/06)

Logocroof takduk

Logicroof V-RP Arctic är ett PVC-P baserat tätskikt som ger en mycket hög köldlflexibilitet och rivhållfasthet. Den präglade ytan ger inte bara estetiska fördelar utan även hög halksäkerhet.

Logicroof levereras som standard i färgen ljus- eller mörkgrå men vit och röd finns också som alternativ. Levereras i tjocklekarna 1,2 – 1,5 – 1,8 och 2,0 mm.

Användning: Logicroof Arctic används för montering på låglutande yttertak men har även användningsområden vid nyproduktion som vid renovering.

Brandventilatorer/Ljuskupoler

Vi använder oss av produkter från Ventisol Brandventilatorer AB som har ett komplett utbud av brandventilation och ljus för tak och fasader såsom:

  • Brandventilatorer
  • Rökgasluckor
  • Rökluckor
  • Uppstigningsluckor
  • Takljuskupoler
  • Taklanterniner
  • Fasadventilatorer