Tjänster

Nyläggningar eller Omläggningar

VB Tak erbjuder er ett flertal alternativ när ni ska lägga nytt tätskikt. Vi utför nya tätskikt för både låglutande och branta tak samt för parkeringsdäck och terrasser. Vi vet vad som krävs för ett väl utfört tätskiktsarbete, mycket stor noggrannhet och yrkesskicklighet, vilket vi ser som en självklarhet i vårt arbete.

Spara pengar med tilläggsisolering

Genom att värmeisolera taket minskar du effektivt energiförlusterna från byggnaden. Taket är den byggnadsdel där man normalt gör största energivinsten i förhållande till investeringen.

Eftersom isolering är heltäckande och bärande erfordras inte dyra och energislösande köldbryggor i form av reglar eller balkar genom isoleringen. Vi hjälper er med en kostnadseffektiv lösning som passar både husets utformning och er plånbok.

Tillsyn och Skötsel av tak

Vi erbjuder olika typer av underhållsavtal som innebär att vi utför och tar ansvar för skötsel och underhåll av ert tak. Kontakta oss för mer information om vilka underhållsavtal vi kan erbjuda just er.

Gröna tak med Sempergreen

Idag finns det ett stort intresse för sedum tak som är ett miljövänligt val. Gröna tak ger ren luft samtidigt som de är vackra och har en lång livslängd. Andra fördelar med ett grönt tak är att det skyddar underliggande takmaterial mot temperaturväxlingar, isolerar byggnaden och är i det närmaste underhållsfritt.

Vi lägger sedum tak, kontakta oss så berättar vi mer »